trang-phuc-phong-van-xin-viec

Cách chọn trang phục khi đi phỏng vấn xin việc

Cách chọn trang phục hoàn hảo đi xin việc thông thường tùy vào vị trí tuyển dụng mà có sự lựa chọn trang phục đi phỏng vấn khác nhau nhưng dù bạn có mặc thế nào cũng phải đảm bảo các yếu tố: đứng đắn, lịch sự và tế nhị. Ấn tượng đầu tiên trong 8 giây đầu sẽ để lại thiện cảm cho nhà tuyển dụng được hình thành một cách vô thức. Vì vậy câu chào mở đầu, cái bắt tay hay nụ cười, tư thế ngồi, mùi hương đều quyết định đến hiệu quả của cuộc phỏng vấn.

Xem tiếp >>