Ý nghĩa của việc mặc đồng phục

Đồng phục là gì?

Đồng phục (uniform) có nghĩa là cùng trang phục, tức là nhiều người cùng mặc trang phục giống nhau, trang phục đó gọi là đồng phục.

Đồng phục xuất hiện ở nhiều nơi. Chúng ta chẳng ai lạ lẫm gì với việc mặc đồng phục. Khi còn đi học thì chúng ta mặc đồng phục học sinh, áo đồng phục lớp – nhóm, đến khi đi làm thì mặc đồng phục công ty hoặc đồng phục của đúng chuyên ngành mình làm: ví dụ đồng phục y tế, công an, bộ đội…. Mỗi ngành đồng phục khác nhau với những đặc trưng riêng.

Đồng phục là gì? Ý nghĩa của việc mặc Đồng Phục

Đồng phục áo nhóm áo lớp Xem tiếp >>